• İslâm Medeniyetinin Dirilişi
 • 296
 • 182
 • 0
 • 8
 • Akdem Yayınları
 • 978-605-2385-70-8
 • 1000

Vahye dayalı bir medeniyet olarak ortaya çıkan, vahyin aydınlık ve perspektifi ile şekillenen İslâm medeniyeti, ilahi kaynaklı peygamber öğretilerinin temel alındığı ve beşer aklının yoğurup şekillendirdiği bir medeniyettir.

İçerik

Medine'de yani şehir merkezinde ortaya çıkan, vahyin kurallarına göre Kur’ânî ahlak ile ilmi, merhameti, adaleti, sabrı, şefkati, sevgi ve saygıyı birlikte yoğurup, yapılandırmış ve İslam’ın bütün ilkelerine göre şekillenmiş bir medeniyettir. Kur'ânî ve manevi ilimler olarak tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve akaid alanında büyük ilmî gelişmeleri sağladığı gibi, bir taraftan dil ve edebiyat alanında, musiki, sanat ve mimarlıkta, fizik, kimya, matematik, tıp, astronomi alanında da büyük keşifler yapmış ve bu alanlarda dünya medeniyetlerine de öncülük etmiştir. İslâm medeniyetinin bünyesinde dünya ilimler tarihinde yerküresinin enlem ve boylamlarının hesaplanması, ilk gelişmiş rasathaneleri kurması, tıp tarihinde ilk ameliyatların yapılması, küçük kan dolaşımının tespiti, karanlık oda ile optik olayının keşfedilmesi, yer çekimin bulunması, sıfır kavramı, logaritma, dört bilinmeyenli denklemler, vb. bilgiler İslâm medeniyetinin verileri olarak ortaya çıkmış, dünya ilimler tarihine hediye edilmiştir. On dört asırdır var olan İslâm medeniyeti yeniden doğuyor...

TV PROGRAMLARI

 • Ramazan Her Yönüyle Oruç Mevsimine Girmektir! - Saliha Erdim I Konuk: Ahmet Ağırakça
 • ماهو رأي الأتراك بترحيل السوريين من تركيا ! الرأي الحقيقي للأتراك !
 • حقيقة مهمة لا بد أن يعرفها الشعب السوري و الشعب التركي
 • GÜNÜN TARİHİ: 7 Şubat | Rektörlerden Darbeci Baskısı
 • İslam Bilim Tarihinin Serüveni | Ufuk Çizgisi (1. Bölüm)
 • İslam Bilim Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)
 • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)
 • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler (9. Bölüm)