• İSLAMİ DEVLET DÜZENİ
  • 213
  • 1

Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’ i yeryüzünde uygulansın diye Resulüne vahyetmiştir.

İçerik

İslami hükümlere uygun bir toplumun yeryüzünde mutlaka kurulu olması lazımdır. Bu, Allah’ ın emirlerinin gereğidir. Resuli Ekrem (sas)’ in Mekke’ den Medine’ ye hicretinden sonra kurduğu devleti, Raşit Halifeler Kur’ an ve Sünnetin ışığında devam ettirmişlerdir. Biz bu kitabımızda bu devletin özlemi içerisinde olduğumuz için gücümüz nisbetinde kaynaklara inerek İslami Devlet’ in bazı yönlerini araştırmaya çalıştık. Birinci bölümde, İslamın doğuşundan önce Mekke’ nin durumu ile Cahiliye Araplarının sosyal yaşantıları, Hz.Resul’ün risaletten imceki hayatı ve hicrete kadar Müslümanların verdiği kavga… İkinci bölümde, niçin İslami bir develete gerek vardır? İslam’ da devlet demokratik midir, teokratik midir yoksa her ikisinin de dışında bir rejim anlayışına mı sahiptir? Üçüncü ve son bölümde,İslam devletinde sosyal yapı işlenerek vatandaşlık durumları halk ve idarecilerin sosyal mevkileri ile ilişkileri ele alınmıştır.

TV PROGRAMLARI

  • Ramazan Her Yönüyle Oruç Mevsimine Girmektir! - Saliha Erdim I Konuk: Ahmet Ağırakça
  • ماهو رأي الأتراك بترحيل السوريين من تركيا ! الرأي الحقيقي للأتراك !
  • حقيقة مهمة لا بد أن يعرفها الشعب السوري و الشعب التركي
  • GÜNÜN TARİHİ: 7 Şubat | Rektörlerden Darbeci Baskısı
  • İslam Bilim Tarihinin Serüveni | Ufuk Çizgisi (1. Bölüm)
  • İslam Bilim Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)
  • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)
  • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler (9. Bölüm)