• İSLAM TARİHİNDE İLK SİYASİ HAREKETLER
 • 448
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 978-605-61945-9-7
 • 1

Dünya tarihi oyunca tarihin belkemiğini oluşturan siyasi olayların önemli bir kısmı peygamberler ve onların izinden giden mü’minlerin hükümdarlara karşı verdikleri mücadelelerden ibarettir.

İçerik

Bu mü’min kitlelerin insanları, Allah’ a ve O’ nun vahdaniyetine davet etmeleri üzerine bundan ilk rahatsız olanlar ve bu davete kaşı çıkanlar hükümdarlardır. Monarklar ve oligarşik yönetimler ve aristokrat sınıflar kendi çıkarlarının yok olacağını bildikleri için,peygamberlerin ve onların izleyicilerinin davet ve uyarılarına tepki gösterirler. Raşid Halifeler döneminden hemen sonra hilafet-saltanat karışımı bir yönetim ortaya çıkmıştır. Muaviye’ nin, oğlu Yezid’ i veliahd tayin etmesi, İslami Yönetim çizgisinden ilk sapma olarak görülmektedir. Batı dünyasındaki yönetim biçimlerini taklid etme ve batıya açılan ilk pencere bu veliahdlık kurumunun ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiştir. Muaviye’ nin bu uygulaması batıcılığın ilk adımıdır.

TV PROGRAMLARI

 • Ramazan Her Yönüyle Oruç Mevsimine Girmektir! - Saliha Erdim I Konuk: Ahmet Ağırakça
 • ماهو رأي الأتراك بترحيل السوريين من تركيا ! الرأي الحقيقي للأتراك !
 • حقيقة مهمة لا بد أن يعرفها الشعب السوري و الشعب التركي
 • GÜNÜN TARİHİ: 7 Şubat | Rektörlerden Darbeci Baskısı
 • İslam Bilim Tarihinin Serüveni | Ufuk Çizgisi (1. Bölüm)
 • İslam Bilim Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)
 • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)
 • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler (9. Bölüm)