Duyurular

Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan Artuklu Üniversitesi’ne Ziyaret 02-07-2019

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın başkanlığında “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi” konulu seminer düzenlendi.

Kalite Politikası, kalite yönetim süreci, akademik birimlerin hizmet standartları, hizmet envanteri, iş akış şeması gibi konuların sunulduğu seminere Genel Sekreter Şahin Arpağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci, daire başkanları; fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokul sekreterlerinin yanı sıra şube müdürleri ve kalite komisyon üyeleri katıldı.

 

Vali Koçaklar Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirme yapmak üzere Mardin Artuklu Üniversitesini ziyaret ederek gözlemde bulunan kurul temsilcilerinin olumlu yorumlar yaptığını ifade etti.

Ağırakça, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 4 yıldır tesis edilen Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun, üniversitelerde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yaptıkları bilgisini vererek,

“Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu akademik ve idari performansının takdirle karşılanması memnuniyet vericidir.” dedi.

Görev süresi boyunca Mardin Artuklu Üniversitesi’nin uluslararası standartlarda kabul gören bir yükseköğretim kurumu olması için gösterdikleri gayretin semeresini aldıklarının altını çizerek konuşmasını sürdüren Ağırakça,

“Üniversitemizin, iftiharla söyleyebiliriz ki tematik bir sosyal bilimler üniversitesi olarak ortaya koyduğumuz farklılıktan dolayı her ortam ve kişilerle takdir gördüğünü belirttiler. Dekanlarımız, Yüksekokul ve enstitü müdürleri ve yardımcıları, fakülte ve yüksekokul sekreterleri başta olmak üzere bu uyumlu çalışma gurubunu oluşturan tüm arkadaşlarımıza şahsım adına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Ağırakça şöyle devam etti:

Artuklu Üniversitesi’nin Mardin’e ve bölgeye sağladığı katkıyı daha da artırmanın çabası içindeyiz. Bu minvalde bilgi üretme, araştırma yapma, kitlesel eğitimi gerçekleştirme ve meslekî eğitim verme gibi toplumsal hizmetler sunan bir kurum olarak bunu sürdürülebilir kılma ve hizmetleri daha da genişletip çözüm üretme hedefiyle 2018-2022 Stratejik Planımızı takdim ettik. Senato Salonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda Strateji Daire Başkanlığınca hazırlanan planın üniversitenin misyon ve vizyonuna çok uygun olarak hazırlandığı ve diğer üniversitelere örnek teşkil edebilecek bir plan olduğu belirtildi ki bu bizim için gurur vericidir.”

2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında oluşturulmuş ve Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmekle görevli Yükseköğretim Kalite Kurulu; bir öğrenci temsilcisi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, TÜBİTAK, Türk Akreditasyon Kurumu ve TOBB’yi temsilen 13 üyeden oluşmaktadır.

 

ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN

http://artukluhaber.net/haber-yuksekogretim-kalite-kurulu-ndan-artuklu-universitesi-ne-ziyaret-45956.html

TV PROGRAMLARI

  • Ramazan Her Yönüyle Oruç Mevsimine Girmektir! - Saliha Erdim I Konuk: Ahmet Ağırakça
  • ماهو رأي الأتراك بترحيل السوريين من تركيا ! الرأي الحقيقي للأتراك !
  • حقيقة مهمة لا بد أن يعرفها الشعب السوري و الشعب التركي
  • GÜNÜN TARİHİ: 7 Şubat | Rektörlerden Darbeci Baskısı
  • İslam Bilim Tarihinin Serüveni | Ufuk Çizgisi (1. Bölüm)
  • İslam Bilim Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)
  • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)
  • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler (9. Bölüm)