• Kudüs ve Filistin Davamız / 978-605-2385-71-5
    Kudüs’ün Haçlı işgalinden kurtarıldığı günlerde olduğu gibi bugün de herkes Salahaddin el-Eyyûbî’nin taşıdığı bilinç ve sahip olduğu duyguyu kuşansa, ümmetin bütün fertleri bu duyguyla yaşar ve bunu hayatının bir parçası hâline getirirse,
  • İslâm Medeniyetinin Dirilişi / 978-605-2385-70-8
    Vahye dayalı bir medeniyet olarak ortaya çıkan, vahyin aydınlık ve perspektifi ile şekillenen İslâm medeniyeti, ilahi kaynaklı peygamber öğretilerinin temel alındığı ve beşer aklının yoğurup şekillendirdiği bir medeniyettir.
  • Dava Adamı Olmak / 978-605-2385-66-1
    Bu davaya sahip çıkmanın önemini, bu davaya sahip çıkanların yanında yer almak gerektiğini söylemek güzel ama bunu fiiliyata dökmek ve bizzat bunun için yaşamak ve bunu bir gaye edinmek çok daha önemlidir.
  • Abbasi Devletinde Türk Kumandanlar / 978-605-4535-33-0
    Abbasi Devletinde önemli görevler üstlenen Türk kumandanının ibret dolu mücadelelerini tanıtmak, tarihe karşı sorumluluğumuzun yerine getirilebilmesi adına büyük bir önem arz etmektedir.
  • Osmanlı Devetinin Kuruluş Tarihi / 978-605-4535-29-3
    Müneccimbaşı Tarihi adıyla şöhret kazanmış olan Câmiü’d-düvel, daha ziyade Sahâifü’l-ahbâr unvanıyla, yazılışından kısa bir süre sonra yapılmış Türkçe tercümesi ile tanınır.
  • Selahaddin Eyyübi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi / 978-605-4535-14-9
    Kudüs Fatihi ve III. Haçlı Seferi’nin muzaffer komutanı olan Salâhaddin, o günün dünyasının en büyük imparator ve krallarıyla çatışmış, onların bütün saldırılarını bertaraf etmiş ve Kudüs’ü onlara karşı koruyarak Hz. Ömer’in yadigârı olan bu
  • Hz.Ebubekir'in Hilafet Dönemi / 978-605-4535-11-8
    Râşid Halifeler içinde Hz. Ebû Bekir’in konumu ve Hz. Peygamber’e olan yakınlığından dolayı onun İslâm’daki yeri ister istemez bu döneme daha da farklı bir değer kazandırmıştır.
  • İSLAM TARİHİNDE İLK SİYASİ HAREKETLER / 978-605-61945-9-7
    Dünya tarihi oyunca tarihin belkemiğini oluşturan siyasi olayların önemli bir kısmı peygamberler ve onların izinden giden mü’minlerin hükümdarlara karşı verdikleri mücadelelerden ibarettir.
  • Kırk Hadisle Müslüman Şahsiyet / 6056194566
    Cahiliye hayatının rezalet ve denaetlerinden sonra Hz. Peygamber’in öğretileri, ulvi bir ahlâk, muazzam ve mükemmel bir yaşam tarzıdır.
  • İSLAMİ TOPLUMUN YENİDEN İNŞAASI ÖMER İBN ABDÜLAZİZ / 978-605-6194-5-9
    Ömer ibn Abdülaziz’ in hilafeti, İslam Tarihindeki ilk ‘’İhya, Tecdid ve Değişim Hareketi’’ dir.
  • İSLAM TIP TARİHİ / 979-975-28880-8-0
    İslam’ ın dünya ilimler tarihine olan katkıları aynen bir usta çırak münasebeti çerçevesindedir.
  • HISTORY OF ISLAMIC MEDICINE / 979-975-28880-8-0
    Islam’s contributions to the history of science globally can exactly be described as the relation between master and apprentice.
  • KIRK HADİSLE MÜSLÜMAN ŞAHSİYET / 978-605-61945-6-6
    Bütün peygamberler ümmetleri için birer önder, yol gösterici ve ulaşılmaz güzel örneklerle dolu bir hayatın sahibidirler.
  • İSLAMİ DEVLET DÜZENİ /
    Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’ i yeryüzünde uygulansın diye Resulüne vahyetmiştir.
  • ORTAÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ / 1
    İnsanların yaşayış biçimleri, hayat sistemleri, toplumun benimseyip yaşattığı bütün kurallar açısından,
  • Ömer Muhtar / 975473100-4
    Yirminci asır kurtuluş hareketleri hakkında yazı yazan herkes ister istemez Ömer Muhtar'dan söz etmek zorunda kalır.
  • EMEVİLER DÖNEMİNDE KIYAMLAR / 300-253-81002-0-9
    İslam tarihinde, yönetimde Kur’an ve Sünnet çerçevesi içinde Rasulullah (sas)’ e halif olan raşid halifeler döneminden sonra hilafet-saltanat karışımı bir yönetim ortaya çıkmıştır.
  • HZ.EBUBEKİR DEVRİ İSLAM TARİHİ / 300-253-81002-2-9
    Raşid Halifeler içerisinde Hz.Ebubekir’ in konumu ve Hz.Peygamber (sas)’ e olan yakınlığından dolayı O’ nun İslam’ daki yeri ister istemez bu döneme daha farklı bir değer kazandırmıştır.
  • HZ.ÖMER / 978-975-47310-3-3
    Ubey ibn Ka’b, Hz.Ömer aleyhine dava açtı. Medine kadısı Zeyd ibn Sabit, mahkemede Hz. Ömer’ e devlet başkanı sıfatıyla hürmet etmek isteyince, O’ndan ilk ihtarı aldı
  • HZ.OSMAN / 978-975-47310-2-6
    Bir gün, Hz. Osman’ dan bahsedilmiş, birisi O’ nun aleyhinde konuşmuş ve orada hazır bulunan Abdullah ibn Sirin bu adama şu cevabı vermişti : ‘’Hz. Osman aleyhine konuşanlara yazıklar olsun!’’

TV PROGRAMLARI

  • Kudüs’e sahip çıkalım
  • 7 Ülke bir araya gelse kudüs özgürleşir
  • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, MESCİD-İ AKSA, FİLİSTİN ve KUDÜS DAVAMIZ'ı Anlatıyor.
  • Mescid-i Aksa ve Kudüs Davamız
  • BURAK DERNEĞİ 2021 MİRAÇ GECESİ ÖZEL PROGRAMI
  • İNTERPOL'DEN KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN - KANAL A HABER MERKEZİ AHMET AĞIRAKÇA TELEFON BAĞLANTISI
  • MISIR DEVLET BAŞKANI KARADAVİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI - KANAL A ANA HABER TEL. BAĞLANTISI
  • KÜRT MESELESİNE İSLAMİ ÇÖZÜM ÇALIŞTAYI, ÇÖZÜM SÜRECİ KANAL A HABER MERKEZİ TELEFON BAĞLANTISI