• Osmanlı Devetinin Kuruluş Tarihi
 • 416
 • 43
 • 0
 • 09
 • Akdem Yayınları
 • 978-605-4535-29-3
 • 1000

Müneccimbaşı Tarihi adıyla şöhret kazanmış olan Câmiü’d-düvel, daha ziyade Sahâifü’l-ahbâr unvanıyla, yazılışından kısa bir süre sonra yapılmış Türkçe tercümesi ile tanınır.

İçerik

Câmiü’d-düvel’in neşrinde tabii olarak müellif nüshası olduğu kabul edilen ve Nuruosmaniye kütüphanesinde bulunan nüsha esas alınmıştır. Tam bu noktada, tavsifleri ait olduğu yerde yapılan diğer ve hepsi de çok önemsiz farklarla aynı olan nüshalarla karşılaştırılmış ve böylelikle kanaatimizce tam ve doğru bir metin tesis edilmiştir. Metin içinde diğer kaynaklarla uzlaşmayan bazı hususlar, eksik görülen bilgiler, şahıs ve bazı yer adları hakkında tercüme bölümünün dipnotlarına eklediğimiz malumatların faydalı olacağını ümid ediyoruz.

TV PROGRAMLARI

 • Ramazan Her Yönüyle Oruç Mevsimine Girmektir! - Saliha Erdim I Konuk: Ahmet Ağırakça
 • ماهو رأي الأتراك بترحيل السوريين من تركيا ! الرأي الحقيقي للأتراك !
 • حقيقة مهمة لا بد أن يعرفها الشعب السوري و الشعب التركي
 • GÜNÜN TARİHİ: 7 Şubat | Rektörlerden Darbeci Baskısı
 • İslam Bilim Tarihinin Serüveni | Ufuk Çizgisi (1. Bölüm)
 • İslam Bilim Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)
 • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)
 • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler (9. Bölüm)